สร้างรายได้ด้วย

posted on 06 Jan 2014 16:29 by goldclubnet
 
การศึกษาในปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น  นักศึกษาจึงต้องหารายได้พิเศษระหว่างเรียน  บางคนก็หางานพิเศษทำหลังเลิกเรียน  ซึ่งงานพิเศษก็ใช่ว่าจะหาทำได้ง่ายๆ เพราะใครๆก็ต่างหางานพิเศษทำ  ใครมีคนรู้จักเป็นเจ้าของกิจการก็โชคดีขอทำงานกับเขา  หรือใครที่มีเพื่อนทำงานพิเศษก็ขอให้เพื่อนฝากให้  การหารายได้พิเศษก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปเพราะถ้าแบ่งเวลาไม่ถูกกะอาจจะมีผลต่อการเรียน  เพราะงานพิเศษส่วนใหญ่จะเป็นงานกลางคืน  ซึ่งอาจจะทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอหรือทำงานส่งอาจารย์ไม่ทัน
 
ทางออกสำหรับการหารายได้พิเศษทางเลือกใหม่รายได้เสริมกับ Goldclub  ซึ่งจะสามารถหารายได้ให้กับนักศึกษาที่ต้องการหารายได้ระหว่างเรียน  เพื่อใช้จ่ายในการศึกษาและในชีวิตประจำวัน  ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างยิ่งในกลุ่มนักศึกษาเพราะนอกจากจะเป็นการหารายได้แล้ว  ยังมีเวลาให้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนและทำงานส่งอาจารย์  เพียงเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงก็สามารถหารายได้ได้แล้ว  ซึ่งการออกไปทำงานข้างนอกต้องใช้แรงและใช้เวลาอย่างน้อยก็ 3-4 ชั่วโมง  ซึ่งอาจจะทำให้เหนื่อยล้าและส่งผลต่อการเรียน  การหารายได้เสริมกับ Goldclub ยังสามารถร่วมกลุ่มกันเล่นเพื่อหารายได้เสริมได้อีกด้วย  ทำให้มีเวลาอยู่กับเพื่อนซึ่งหลังเล่นเสร็จก็สามารถติวหนังสือกันต่อได้  การรายได้กับ Goldclub นอกจากจะเพิ่มรายได้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของท่าน
 
สร้างรายได้ด้วย Goldclub Slot ทางเลือกใหม่สำหรับนักศึกษาที่ต้องการหารายได้ระหว่างเรียน  ใช้เวลาไม่นานสามารถเล่นที่หอหรือที่พักสามารถร่วมกลุ่มกันเล่นก็สามารถทำได้  ทำให้มีเวลาในการทบทวนบทเรียนหรือเตรียมตัวในการเรียนวันต่อไป  ซึ่งทำให้มีเวลาเรียนอย่างเต็มที่มีเวลาอยู่กับเพื่อนๆ  จึงนำมาฝากนักศึกษาทุกท่านที่ต้องการหารายได้ระหว่างเรียน

Comment

Comment:

Tweet