การพนันในประเทศไทย

posted on 04 Nov 2013 17:30 by goldclubnet
 
การพนันในประเทศไทยมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากทั้งประเทศอินเดียและประเทศจีน โดยทางอินเดียอาจติดมากับคัมภีร์ทางศาสนาหรือชาดก ส่วนทางจีนน่าจะมีอิทธิพลมากกว่าทางอินเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพนันของชาวจีน อาทิเช่น ถั่ว โป หวย หรือที่ชาวจีนเรียกกันว่า "ฮวยหวย" เมื่อจีนติดต่อค้าขายกับไทย การพนันเหล่านี้ได้ติดมาด้วย และจากหลักฐานทงประวัติศาสตร์ยังเชื่อว่าการพนันกำเนิดขึ้นที่ประเทศจีน
 
การเล่นพนันแบบไทยไม่พบหลักฐานที่แน่นอนว่าเป็นอะไร สันนิษฐานว่าอาจเป็นการพนันโดยใช้สัตว์เป็นเครื่องมือ เพราะในอดีตอุปกรณ์ในการเล่นพนันยังไม่ค่อยมี จึงนิยมใช้สัตว์มาเป็นเครื่องมือในการเล่นพนัน เพราะสามารถหาได้ทั่วไปหรือเป็นสัตว์ที่สามารถเลี้ยงไว้เล่นพนัน การพนันในประเทศไทยในสมัยนั้นจึงเกี่ยวข้องกับสัตว์เป็นส่วนใหญ่ เช่น การตีไก่ การกัดปลากัดและการชนวัว เมื่อครั้งที่ไทยตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า ในเวลานั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงท้าตีไก่กับพระมหาอุปราช ไก่ของสมเด็จพระนเรศวรชนะ และมีการเยาะเย้ยกันว่า "ไก่เชลย" ถึงกับมีการท้าพนันเอาเมืองกันเลยทีเดียว การพนันแบบไทยแท้จึงน่าเป็นการใช้สัตว์สู้กัน ตั้งแต่สัตว์เล็กๆ จําพวกจิ้งหรีดและปลากัด จนถึงสัตว์ใหญ่ เช่น วัว ควาย หรือช้าง แต่ที่นิยมกันมากน่าจะเป็นการชนไก่ เพราะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงกันอยู่ทั่วไป และเลี้ยงง่ายให้กินแค่ข้าวเปลือก การชนไก่ในปัจจุบันยังมีบ่อนที่เปิดกันถูกต้องตามกฎหมาย โดยบ่อนจะมีทุกจังหวัดในประเทศไทย มีการตั้งเป็นสมาคมไก่ชนแห่งประเทศไทย การชนไก่ยังเป็นการรักษาภูมิปัญญาชาวบ้านอีกทางหนึ่ง โดยเจ้าของบ่อนจะหักเงินค่าบํารุงบ่อนอย่างน้อยร้อยละ 10 จากจํานวนเงินเดิมพัน และที่นิยมในโลกออนไลน์ก็จะเป็น Goldclub slot
 
ปีพุทธศักราช 2473 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการตราพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2473 ขึ้นใช้บังคับเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการพนันฉบับแรกของประเทศไทย เนื้อหาของกฎหมายดังกล่าวคือการรวบรวมกฎหมายการพนันต่างๆ มาไว้ในที่เดียวกัน เนื่องจากก่อนหน้านี้ กฎหมายเกี่ยวกับการพนันจะเป็นลักษณะเฉพาะเรื่องๆ ไป เช่นกฎหมายห้ามมิให้เล่นการพนัน คือ เด็ดปลี แทงห่วง ทายอึ่ง ทายปลาไหล รูดไม้ดมพัด เสือนอนกิน ประกาศเรื่องผลนําจับผู้ลักลอบเล่นหวยจับยี่กี พระราชบัญญัติอากรการพนัน กฎเสนาบดีการพนันไพ่ป๊อก ต่อมาเมื่อกฎหมายดังกล่าวใช้บังคับไปได้ระยะหนึ่งก็ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ที่มี เนื้อหาสาระเป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการพนันให้ทันสมัยยิ่งขึ้น รวมทั้งยังได้เพิ่มเติมประเภทของการพนันเข้าไปเพื่อให้ครอบคลุมการเล่นพนันประเภทต่างๆ กฎหมายนี้ใช้บังคับมาจนถึงปัจจุบัน

edit @ 4 Nov 2013 17:46:31 by goldclub

Comment

Comment:

Tweet